تصویر شاخص
۱۴ فروردین ۱۴۰۳ بدون نظر توسط: تحریریه
زمان مورد نیاز برای مطالعه : 5 دقیقه

رایج‌ترین نمونه سوالات اسپیکینگ آیلتس (آپدیت۲۰۲۴) + نکات مهم آزمون

از بهترین روش‌ها برای موفقیت در آزمون آیلتس، انجام تست‌ها و تمرینات واقعی است. این کار کمک می‌کند تا در عمل با سوالات مطرح شده در آزمون آیلتس آشنا شوید. این موضوع در مورد آزمون اسپیکینگ آیلتس هم صادق است. بنابراین بررسی رایج‌ترین نمونه سوالات اسپیکینگ آیلتس در سال جاری، می‌تواند به شما در تمرین بیشتر و آمادگی برای این آزمون بسیار کمک کند.

ساختار و نمونه سوالات اسپیکینگ آیلتس

در این بخش با ساختار و نمونه سوالات تسک‌های مطرح شده در آزمون اسپیکینگ آیلتس آشنا می‌شویم.

ساختار و نمونه سوالات تسک یک اسپیکینگ

در تسک اول اسپیکینگ آیلتس، ممتحن سوالات ساده‌تر و عمومی از شما می‌پرسد. این سوالات اغلب به موضوعات شخصی و علایق شما مرتبط است. این بخش ۴ الی ۵ دقیقه ادامه دارد. در ادامه این بخش ۱۵ مورد از رایج‌ترین نمونه سوالات اسپیکینگ آیلتس در تسک اول را مرور می‌کنیم.

?What would you like to change about your lifestyle

دوست دارید چه چیزی را در سبک زندگی خود تغییر دهید؟

?When you go out do you most often drink tea, or coffee

وقتی بیرون می‌روید بیشتر چای می‌نوشید یا قهوه؟

?Are cinema tickets expensive in your country

آیا بلیت سینما در کشور شما گران است؟

?What public holidays do you have in your country

تعطیلات رسمی کشور شما چیست؟

?What kinds of book do you like to read

به خواندن چه نوع کتابی علاقه دارید؟

?Do you think it’s good to have a nap during the day

به نظر شما چرت زدن در طول روز خوب است؟

?Do you use email

آیا از ایمیل استفاده می‌کنید؟

?In which seasons do you prefer to travel

سفر در چه فصلی را ترجیح می‌دهید؟

?How many hours do you sleep every day (or, every night)

هر روز (یا هر شب) چند ساعت می‌خوابید؟

?Do you ever read professional books

آیا تا به حال کتاب‌های حرفه‌ای خوانده‌اید؟

?What are the advantages and disadvantages of social networking apps

مزایا و معایب برنامه‌های شبکه‌های اجتماعی چیست؟

?Why do you use some social networking apps

چرا از برخی برنامه‌های شبکه اجتماعی استفاده می‌کنید؟

?Do you want to develop an app yourself

آیا می‌خواهید خودتان یک برنامه توسعه دهید؟

?Does the weather in your country change often

آیا اغلب اوقات آب و هوا در کشور شما تغییر می‌کند؟

?Do you think it is an easy way to make friends through social networking apps

آیا فکر می‌کنید شبکه‌های اجتماعی راه آسانی برای دوست‌یابی است؟

نمونه سوالات اسپیکینگ آیلتس

ساختار و نمونه سوالات تسک دو اسپیکینگ

در تسک دوم اسپیکینگ آیلتس ممتحن یک کارت سوال را در اختیار شما قرار می‌دهد. سپس شما یک دقیقه فرصت دارید تا به سوال و پاسخ آن فکر کنید. بعد از این زمان باید حداقل ۲ دقیقه در مورد موضوع صحبت کنید. در ادامه این تسک ممتحن معمولا یک یا دو سوال مرتبط با موضوع نیز از شما می‌پرسد. موضوعات مطرح شده در این تسک کمی پیچیده‌تر و توصیفی‌تر است. در ادامه این بخش ۱۵ مورد از رایج‌ترین نمونه سوالات اسپیکینگ آیلتس در تسک دوم را مرور می‌کنیم.

Describe an important decision you have made recently. You should say: 

What the decision was 

Why you had to make this decision 

How you made the decision 

And explain how you feel about this decision now

تصمیم مهمی که اخیرا گرفته‌اید را شرح دهید. شما باید بگویید:

تصمیم چه بود

چرا باید این تصمیم را می‌گرفتید

چگونه تصمیم گرفتید

و توضیح دهید که اکنون در مورد این تصمیم چه احساسی داری..

Describe a piece of art (for example, a painting or sculpture) that you remember seeing. You should say: 

Where you saw it

What it looked like

Why you remember it

And explain what you felt when you saw this piece of art

یک اثر هنری (مثلا یک نقاشی یا مجسمه) را که یادتان می‌آید توصیف کنید. باید بگویید:

کجا دیدی

چه شکلی بود

چرا در خاطرت مانده

و توضیح بده که وقتی این اثر هنری را دیدی چه احساسی داشتی.

Describe an important decision that you made in your life. You should say:

What the decision was

Why you had to make this decision

How you felt after making the decision

تصمیم مهمی را که در زندگی خود گرفته‌اید را شرح دهید. باید بگویید:

تصمیم چه بود

چرا باید این تصمیم را می‌گرفتید

پس از تصمیم‌گیری چه احساسی داشتید

Describe a book that had a major influence on you. You should say: 

What the book is

Why you decided to read it

What is it about and

Explain why it had a major influence on you

کتابی را توصیف کنید که تأثیر زیادی روی شما داشته است. شما باید بگویید:

آن کتاب چیست

چرا تصمیم به خواندن آن گرفتید

درباره چیست و

توضیح دهید که چرا روی شما تأثیر زیادی داشته است.

Describe a time when you received good news. You should say: 

When you received this news 

What the news was about 

How you received this news 

And explain how you felt about this news

زمانی را توصیف کنید که خبرهای خوبی دریافت کرده‌اید. باید بگویید:

وقتی که این خبر را دریافت کردید

این خبر در مورد چیست

چگونه این خبر را دریافت کردید

و احساس خود را نسبت به این خبر توضیح دهید.

Describe a time when you visited a friend or family member at their workplace. You should say:

When this happened

Who you visited

Where their workplace was

And explain how you felt about this visit

زمانی را توصیف کنید که با یک دوست یا یکی از اعضای خانواده در محل کارش ملاقات کردید. باید بگویید:

چه زمانی این اتفاق افتاد

چه کسانی را ملاقات کردید

محل کار آنها کجا بود

و احساس خود را در مورد این ملاقات توضیح دهید.

Describe a historical figure that you admire. You should say:

Who this person is

What this person did 

Why you admire this person 

And explain hat you would ask if you met this person

یک شخصیت تاریخی را توصیف کنید که تحسینش می‌کنید. شما باید بگویید:

این شخص کیست

این شخص چه کرد

چرا این شخص را تحسین می‌کنید

و توضیح دهید که در صورت ملاقات با این شخص چه می‌خواهید بپرسید.

Describe a long car journey you went on. You should say:

Where you went;

Who you went with;

What you did during the journey;

And explain how you felt about this journey

یک سفر طولانی با ماشین را که رفتید توصیف کنید. باید بگویید:

کجا رفتی

با کی رفتی

چه کاری در طول سفر انجام دادید

و احساس خود را در مورد این سفر توضیح دهید.

Describe a piece of art you really like. You should say:

What is the piece of art

Where you first saw it

How it is made

And explain why you like it

یک اثر هنری را که واقعا دوست دارید توصیف کنید. شما باید بگویید: شما باید بگویید:

آن اثر هنری چیست

اولین بار آن را کجا دیدید

چطور ساخته شده است

و توضیح دهید که چرا آن را دوست دارید.

Describe a person who has influenced you to do better in your life. Please say:

Who is the person?

How do you know him or her?

How has he or she influenced your life?

And explain why this influence was positive

فردی را توصیف کنید که روی شما تأثیر گذاشته تا در زندگی خود بهتر عمل کنید. لطفا بگویید:

آن شخص کیست؟

او را چگونه می‌شناسید؟

او چگونه زندگی شما را تحت تأثیر قرار داده است؟

و توضیح دهید که چرا این تأثیر مثبت بود.

Describe a holiday or vacation you would like to go on in the future. You should say: 

Where you would like to go

What you would do there

Who you would go with

Why you would like to go there

تعطیلات را توصیف کنید که در آینده می‌خواهید به آن سفر نمایید. باید بگویید:

کجا دوست داری بری

اونجا چیکار کنی

با کی بری

چرا دوست داری اونجا بری

Describe a present (a gift) you received when you were a child. You should say:

What the present was

Who gave it to you

How you used this present

And explain how you felt when you got this present

هدیه‌ای را که در دوران کودکی دریافت کرده اید توصیف کنید.

آن هدیه چه بود

چه کسی به شما داد

چطور از آن استفاده کردید

و شرح دهید که احساس شما هنگام دریافت هدیه چه بود

Describe an important decision that you made with help from someone else. You should say: 

Who helped you 

What the decision was 

How they helped you 

And explain why this decision was important to you

تصمیم مهمی که با کمک شخص دیگری گرفته‌اید را شرح دهید. باید بگویید:

چه کسی به شما کمک کرد

چه تصمیمی گرفتید

چگونه به شما کمک کرد

و توضیح دهید که چرا این تصمیم برای شما مهم بوده است.

Describe a family member who has had a significant influence on you. You should say: 

Who the person is 

What kind of person he or she is 

What this person has done to influence you 

And why you think this person has had such an influence on you

یکی از اعضای خانواده را توصیف کنید که تأثیر قابل توجهی روی شما داشته است. شما باید بگویید:

آن شخص کیست

چه نوع آدمی است

این شخص برای تأثیرگذاری بر شما چه کرده است

و چرا فکر می‌کنید این شخص چنین تأثیری روی شما داشته است.

Describe a time when you saw a lot of pollution. You should say:

Where it was

What type of pollution you saw

Why it was polluted

How it made you feel

زمانی را توصیف کنید که آلودگی زیادی دیدید. باید بگویید:

کجا بود

چه نوع آلودگی دیدید

چرا آلوده بود

چه احساسی به شما دست داد.

بهترین نمونه سوالات اسپیکینگ آیلتس

ساختار و نمونه سوالات تسک سه اسپیکینگ

در این بخش سوالات بیشتری در ارتباط با موضوع تسک دوم از شما پرسیده می‌شود. این سوالات حالت انتزاعی بیشتری داشته و از شما می‌خواهد درباره ایده‌های شخصی خود درباره موضوع بیشتر صحبت کنید. در ادامه این بخش ۱۵ مورد از رایج‌ترین نمونه سوالات اسپیکینگ آیلتس در تسک سوم را مرور می‌کنیم.

What do you think about animal rights? Should they be the same as human rights

نظر شما در مورد حقوق حیوانات چیست؟ آیا باید مشابه حقوق بشر باشد؟

?Do you think that travelling can be a form of education? Why or why not

آیا فکر می کنید سفر می‌تواند نوعی آموزش باشد؟ چرا و چرا نه؟

?Do you think it’s important for children to learn about animals

آیا فکر می‌کنید مهم است که کودکان در مورد حیوانات یاد بگیرند؟

?In what situations do people generally need help to make a decision

عموما در چه شرایطی افراد برای تصمیم‌گیری به کمک نیاز دارند؟

?Does everyone have the ability to appreciate art equally

آیا همه توانایی قدردانی (درک) از هنر را دارند؟

?What are some factors that influence people to spend a lot of money

چه عواملی بر موجب می‌شود تا افراد پول زیادی خرج کنند؟

?Do you think people in your country are generally helpful

آیا فکر می‌کنید مردم در کشور شما به‌طور کلی کمک‌کننده هستند؟

?How has the way you view the world changed as you’ve gotten older

با افزایش سن، نحوه نگاه شما به جهان چگونه تغییر کرده است؟

?In your country, do people usually have high expectations of the customer service they receive

در کشور شما، آیا مردم معمولا از خدمات مشتری که دریافتی انتظارات بالایی دارند؟

?How do places change over time

مکان‌ها در طول زمان چگونه تغییر می‌کنند؟

?What do you think you have learned from this person

فکر می‌کنید از این شخص چه آموخته‌اید؟

?What role do you think public transportation plays in reducing traffic congestion

به نظر شما حمل و نقل عمومی چه نقشی در کاهش ترافیک دارد؟

?Which do you think is more important, success with one’s studies (academic success) or success in sport

به نظر شما موفقیت تحصیلی یا موفقیت در ورزشی؟ کدام مهم‌تر است؟

?In what ways do you think e-books are better or worse than printed books

به نظر شما کتاب‌های الکترونیکی از چه نظر بهتر یا بدتر از کتاب‌های چاپی هستند؟

?Do you think it’s important to have role models

به نظر شما داشتن الگو مهم است؟

نکاتی برای موفقیت در آزمون اسپیکینگ

تسلط به مهارت مکالمه نیازمند تمرین روزانه و دائمی است. با این حال می‌توان نکات کلی زیر را از اصلی‌ترین نکات برای موفقیت در آزمون اسپیکینگ آیلتس دانست.

  • تمرین مکالمه: مکالمه زبان انگلیسی را به صورت مداوم تمرین کنید. این شامل گفتگوهای روزمره با دوستان یا خانواده به زبان انگلیسی، شرکت در دوره اسپيكينگ آيلتس و کلاس‌های مکالمه، گوش دادن به پادکست‌ها و تماشای فیلم‌ها و سریال‌ها به زبان انگلیسی می‌شود.
  • آشنایی با ساختار آزمون: با و ساختار آزمون اسپیکینگ آیلتس آشنا شوید. مطالعه سوالات معمول، فهمیدن نحوه ارزیابی و زمان‌بندی آزمون در موفقیت شما نقش مهمی دارد.
  • تمرین با زمان‌بندی: مکالمه را با رعایت محدودیت زمانی آن در آزمون تمرین کنید. این کار به شما کمک می‌کند تا بهترین استفاده را از زمان محدود خود داشته باشید.
  • گسترش دایره لغات: با تمرکز بر روی لغات و اصطلاحات مرتبط با موضوعات مختلف، می‌توانید مکالمه‌تان را پردازش کنید. این کار به شما کمک می‌کند تا در آزمون بهتر عمل کنید.
  • تلفظ و ادای کلمات: توجه به تلفظ صحیح و نحوه صحیح ادای کلمات اهمیت زیادی دارد. تمرین تلفظ صحیح کلمات و جملات و گوش دادن به تلفظ‌های خوب از طریق منابع مختلف به شما کمک می‌کند.
  • مکالمه‌های شبیه‌سازی شده: تمرین مکالمه با محیطی شبیه به آزمون آیلتس، مانند تمرین با یک مربی یا دوست، می‌تواند به شما در آشنایی با شرایط آزمون کمک کند.
  • پیش‌بینی سوالات: با مطالعه و تمرین و پاسخ دادن به نمونه سوالات اسپیکینگ آیلتس می‌توانید خود را برای مواجهه با سوالات آزمون اصلی آماده کنید.

اعتماد به نفس: در زمان آزمون، اعتماد به نفس داشته باشید، و از تجربیات و تمرین‌های خود اطمینان حاصل کنید. اعتماد به نفس می‌تواند به شما برای داشتن بهترین عملکرد در آزمون کمک کند.

دیدگاه های کاربران دیدگاه های کاربران عالم زاده درباره این موضوع
اولین نفری! باشید که برای این پست نظر می دهد.
ارسال دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *